Komisyonlar

  AKADEMİK VE İDARİ KOMİSYONLAR SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Unvan

Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Ramazan SOLMAZ

Başkan (Dekan)

Prof. Dr.

Burhanettin BAYDAŞ

Üye (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

Özgür ÖZGÜN

Üye (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

İmran ASLAN

Üye (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Üye (Bölüm Başkanı)

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

Üye

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

Üye

STRATEJİK PLAN KOMİSYONU

Unvan

Adı-Soyadı

Görevi

Prof. Dr.

Ramazan SOLMAZ

Başkan (Dekan)

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Üye (Dekan Yrd.)

Prof. Dr.

Burhanettin BAYDAŞ

Üye (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

İmran ASLAN

Üye (Bölüm Başkanı)

Doç. Dr.

Özgür ÖZGÜN

Üye (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Üye (Bölüm Başkanı)

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Öğrenci Temsilcisi

Üye

EK DERS KOMİSYONU

Unvanı

Adı Soyadı

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan

Öğr. Gör.

Hasan KÖSE

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Selim TOPRAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ali KARAMAN

Üye (Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah TUNÇ

Üye (Yedek)

 

FAKÜLTE EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr.

Özgür ÖZÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan GÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fadime KORKUT

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Muhammed İNCE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR

Üye (Yedek) (Dekan Yardımcısı)

Öğr. Gör.

Hasan KÖSE

Üye (Yedek)

BÖLÜM EĞİTİM-ÖĞRETİM, YAZ OKULU, YATAY-DİKEY GEÇİŞ, MUAFİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Bölüm

Adı-Soyadı

Görevi

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Başkan

Öğr. Gör. Kübra İSPİR

Üye

Arş. Gör. Beraat DENER

Üye

Öğr. Gör. Meryem BASATEMUR

Üye (Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan GÜN

Üye (Yedek)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç. Dr. Özgür ÖZGÜN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TUNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm MUTLU

Üye

Arş. Gör. Mehmet TUNÇ

Üye (Yedek)

Arş. Gör. Azize SUDAN ARAN

Üye (Yedek)

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN

Başkan

Doç. Dr. Feyza NAZİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali AY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Suat TUNCAY

Üye (Yedek)

Öğr. Gör. Derya BİNGÖL

Üye (Yedek)

Sağlık Yönetimi

Doç. Dr. İmran ASLAN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi AKBULUT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İzzet AYDEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÖZEL

Üye (Üye Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN

Üye (Üye Yedek)

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER (ERASMUS, FARABİ VE MEVLANA) KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

 Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Şükrü ÖZEN

Fakülte Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi

Ali AY

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doç. Dr.

İmran ASLAN

Sağlık Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi

Nazlı Gülüm MUTLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

Raportör

 

KRİZ MERKEZİ YÖNETİMİ

Görevi

Adı Soyadı

Sorumluluk

Dekan

Prof. Dr. Ramazan SOLMAZ

Koordinatör

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN

Koordinatör Yardımcısı

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Koordinatörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Özgür ÖZGÜN

İSG Bölüm Koordinatörü

Hemşirelik Böl. Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN

Hemşirelik Bölüm Koordinatörü

Sağlık Yönetimi Böl. Başkanı

Doç. Dr. İmran ASLAN

Sağlık Yönetimi Bölüm Koordinatörü

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

İletişim Sorumlusu

 

AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME KOMİSYONU

Birim

Adı-Soyadı

Görevi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Doç. Dr. Özgür ÖZGÜN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TUNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm MUTLU

Üye

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Suat TUNCAY

Üye

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Meryem BASATEMÜR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR

Üye

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Prof. Dr. İbrahim Y. ERDOĞAN

Bölüm Başkanı

Arş. Gör. Mehmet TUNÇ

Üye

Arş. Gör. Fulden SARI

Üye

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. İmran ASLAN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÖZEL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ali KARAMAN

Üye

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Dr. Ör. Üyesi

Nazlı Gülüm MUTLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fadime KORKUT

Üye

Öğr. Gör.

Kübra İSPİR

Üye

Öğr. Gör.

Derya BİNGÖL

Üye

Arş. Gör.

Sümeyye DEMİREL

Üye

Arş. Gör.

Nermin KILIÇ BARMANPEK

Üye (Yedek)

Arş. Gör.

Azize SUDAN ARAN

Üye (Yedek)

Arş. Gör.

Burhan ÇETİN

Üye (Yedek)

Arş. Gör.

Büşra BILDIR

Üye (Yedek)

BURS KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr.

İbrahim Halil GECİBESLER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ali KARAMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ali AY

Üye

Öğr. Gör.

Meryem BASATEMUR

Üye

Öğr. Gör.

Derya BİNGÖL

Üye (Yedek)

Öğr. Gör.

Kübra İSPİR

Üye (Yedek)

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YAYIN KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr.

Özgür ÖZGÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fevzi AKBULUT

Üye

Doç. Dr.

Feyza NAZİK

Üye (Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi

Nazlı Gülüm MUTLU

Üye (Yedek)

FAKÜLTE UYGULAMALI EĞİTİM KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr.

İbrahim Halil GEÇİBESLER

Üye

Doç. Dr.

İmran ASLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Dılhun Keriman Arserim UÇAR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ali AY

Üye

 

BÖLÜM UYGULAMALI EĞİTİM KOMİSYONU

Birim

Adı-Soyadı

Görevi

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Doç. Dr. Özgür ÖZGÜN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TUNÇ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Gülüm MUTLU

Üye

Hemşirelik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Feyza NAZİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Suat TUNCAY

Üye

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof. Dr. Burhanettin BAYDAŞ

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Dılhun Keriman ARSERİM UÇAR

Üye

Öğr. Gör. Kübra İSPİR

Üye

Sağlık Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. İmran ASLAN

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi AKBULUT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İzzet AYDEMİR

Üye

WEB SAYFASI KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah TUNÇ

Başkan

Arş. Gör.

Mehmet TUNÇ

Üye

Arş. Gör.

Yusuf BUDAK

Üye

Arş Gör.

İkranur FELEK

Üye

Arş Gör.

Burhan ÇETİN

Üye

TANITIM, EĞİTİM-KÜLTÜR-SANAT ORGANİZASYONU, MEZUNİYET VE MEZUNLARLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Başkan (Dekan Yardımcısı)

Öğr. Gör.

Derya Bingöl

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Fevzi AKBULKUT

Üye

Öğr. Gör.

Kübra İSPİR

Üye

Arş. Gör.

Beraat DENER

Üye

Arş. Gör.

Mehmet TUNÇ

Üye

Arş. Gör.

Azize Sudan ARAN

Üye

Arş. Gör.

Semih ISLICIK

Üye

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

Başkan

Bilgisayar İşletmeni

Selim TOPRAK

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Muhammed İNCE

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Yasemin TUNCER

Üye (Yedek)

Şef

Kadir YILMAZ

Üye (Yedek)

 

MUAYENE KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan GÜN

Başkan

Şef

Kadir YILMAZ

Üye

Sağlık Teknisyeni

Ülkü YEŞİLÇINAR

Üye

Arş. Gör.

Nermin KILIÇ BARMANPEK

Üye (Yedek)

Arş. Gör.

İkranur FELEK

Üye (Yedek)

TAŞINIR MAL TESPİT VE İŞLEM KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Fakülte Sekreteri

Serdar BAZANCİR

Başkan

Bilgisayar İşletmeni

Selim TOPRAK

Üye

Şef

Kadir YILMAZ

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Muhammed İNCE

Üye (Yedek)

Sağlık Teknisyeni

Ülkü YEŞİLÇINAR

Üye (Yedek)

SPORTİF FAALİYETLER KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Dr. Öğr. Üyesi

Suat TUNCAY

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Bilal ÖZEL

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Muhammed İNCE

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Suat TUNCAY

Üye (Yedek)

Arş. Gör.

Zelal KAYA

Üye (Yedek)

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNİ YÜKSELTİLME VE ATANMA KOMİSYONU

Unvanı

Adı-Soyadı

Görevi

Doç. Dr.

Özgür ÖZGÜN

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi

Fevzi AKBULUT

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Abdullah SARMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi

Ramazan GÜN

Yedek Üye