Kamu Hizmet Standartları

 

No

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Ders Kayıtları

OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’den giriş yapılarak internet üzerinden derslerin seçimi

1 hafta

2

Mazeret Kayıtları

Dilekçe

1 hafta

3

Ders muafiyeti

Dilekçe

Not Durum Belgesi/Ders içeriği

3 hafta

4

Ders Ataması

Yönetim Kurulu Kararı

Okutulacak derslerin akademik personel üzerine atanması

15 gün

5

Kayıt Dondurma

İlgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde ve mazeretini belirtir belge ile dilekçe

Derslerin başladığı ilk hafta

6

Burs İşlemleri

Kurumlardan gelen burs kontenjanlarını belirtir yazının ilanı üzerine öğrencilerin form ile müracaatları

Kurumların önerileri doğrultusunda değişmektedir

7

KYK Bursları ve Kredi İşlemleri

İlgili Kurumdan gelen yazı doğrultusunda işlem yapılır.

15 gün

8

Mazeret Sınavı

Dilekçe (Sınav tarihini takip eden 5 iş günü içinde verilmelidir)

Sağlık Raporu

15 gün

9

Sınava İtiraz

Dilekçe

15 gün

 

 

10

Yatay Geçişler

Dilekçe

Ösym Sonuç Belgesi

Transkript

Eğitim öğretim planı

Ders içerikleri

Öğrenci belgesi

Senatonun belirlediği takvime göre

12

Harçsız Pasaport İsteği

Gidilecek ülkeyi belirtir  dilekçe

3 gün

13

Öğrencilerin disiplin İşlemleri

Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Konusuna göre değişmektedir.

20

Kadro İşlemleri

Bölümlerden gelen kadro ihtiyacı veya gereksinim üzerine uygun formatta Rektörlüğe arz edilir

3 Ay

21

Öğretim Elemanı görevlendirme işlemi

Bölümlerden gelen talep üzerine fakültemizden, üniversitemizden veya diğer kurumlardan öğretim elemanı görevlendirme işlemi

15 -21 gün

22

Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme talebi 

Bölüm Başkanlığından gelen uygun görüşle arz yazısı ekinde dilekçe, davet mektubu ya da program çıktısı, varsa yazılı veya sözlü sunum bilgisi

1-15 Gün

23

Öğrenci Belgesi

Öğrencinin talebi

1 gün

24

Transkript

Öğrencinin talebi

1 gün

25

Görev Süresi Uzatma

Bölüm Başkanlığından gelen uygun görüş

1 hafta

25

Lojman müracaatları

Rektörlükten gelen yazı sonrası verilen talep formları

15 gün

27

Kurum Personelinin Kurumda çalıştığını gösterir belge

Yazılı veya sözlü müracaat üzerine

1-2 iş gün

 

28

İzin belgesi düzenlenmesi

 

Yazılı müracaat üzerine 

1 gün

 

29

Personel Askerlik İşlemleri

Sevk belgesi

1-2 gün

 

30

Personel Disiplin işleri

Dilekçe ve ekleri üzerine ya da Dekanlıkça gerekli görülen hallerde

15-30 gün

31

Bilgi Edinme

Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimine yapılan müracaatın Fakültemize yönlendirilmesi üzerine

1 hafta

32

Dilekçelere cevap verilmesi

Dilekçe

3-5 gün

33

Faaliyet raporu

Rektörlük Makamından gelen talep üzerine

1 ay

34

Emeklilik İşlemleri

Dilekçe

3 gün

35

Personel Maaşları ve ek ödemelerin yapılması

Rektörlük Makamınca gerçekleştirilen atama kararnamesi üzerine birimden gelen göreve başlama esas alınır.

Her ay düzenli olarak

36

Personel Yollukları 

Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Onayı ile Yolluk Beyanı doğrultusunda

Sürekli

37

Ek Ders Ödemeleri

 

Yönetim Kurulu Kararı Ders Bölünmeleri ve Kişilere ait Ders Yükü Formları ile Ders Görevlendirmeleri esas alınır.

Dönemde 4 ay

yılda 8 ay

38

Yarıyıl Sonu Sınav Ücreti Ödemeleri

 

Ek ders ücreti ödeme evraklarına ilave olarak Öğrenci Sayılarını gösteren çizelge üzerine işlem gerçekleştirilir.

Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılda 2 kez 3 hafta süreyle

39

SGK Personel beyan- nameleri

Maaş ödemelerinden sonra elektronik ortamda beyanname gönderilir.

Her ayın 15’i ile 20 si arasında

40

Mal veya hizmet alımı

4734 sayılı kamu ihale kanunu çerçevesinde yapılır

3 gün ile ihalenin bitimine kadar

41

Sayıştay denetimleri ile iç denetçilerin yapmış olduğu denetimler

Mali yılda yapılan tüm ödemeler denetimden geçer

Eğitim öğretimin devam ettiği aylarda

 

42

Satın alma giriş

Fatura ve fatura yerine geçecek belgeler

1 gün

43

Bağış giriş

Bağışı yapan kişi, kuruma ait fatura veya yapılan protokol, bağış yazısı

1 gün

44

Devir girişi 

İlgili birimden gelen TİF belgesi (Taşınır İşlem Fişi)

1 gün

45

Devir çıkışı

İlgili birimden gelen istek belgesi ve üst yazı

1 gün

46

Tüketim çıkış

İstek belgesi

1 gün

 

47

Devir/ Kurum girişi

Yapılan protokol ve TİF belgesi ve onay yazısı

1 gün

48

Devir/Kurum çıkış

Yapılan protokol ve TİF belgesi ve onay yazısı

1 gün

49

Zimmet Fişi Verme

(Kişi)

Taşınır İstek Belgesi

1 gün

50

Zimmet Fişi Düşme

((Kişi)

Talep ve ihtiyaç üzerine bilgilendirme , beyan etmek

1 gün

51

Zimmet Fişi Verme

(Ortak alan)

Taşınır İstek Belgesi

1 gün

52

Zimmet Fişi Düşme

(Ortak alan)

Talep ve ihtiyaç üzerine

Bilgilendirme, beyan etme

1 gün

53

Barkot yazdırma

Satın alınan ve devir alınan  taşınırların depoya ilk girişinde

15 gün

54

Taşınır İstek Belgesi

İhtiyaç duyulan taşınırlara talep ve üzerine beyan etme

1 gün

55

Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

Satın alman mal/malzeme

Kontrolünde

1-2 işgünü

 

 

56

Kayıttan Düşme Teklif

Onay Tutanağı

Ekonomik ömrünü tamamlamış,bozulmuş malların çıkışı aşamasında

1-15 gün

57

3.Aylık Tüketim Cetveli

Periyodik olarak 3'er aylık dönem sonunda

1 gün

58

Sayım Tutanağı

İdarenin talebi halinde  ve yıl sonlarında

1 gün

59

Değer Tespit

Komisyon Tutanağı

Değeri belli olmayan ve

Bağış yolu ile girişlerde

1 gün

60

Yıl Sonu Sayım Tutanağı

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzere  alınır

 

Cari yıl başından 15

Şubata kadar

61

Taşınır Sayım ve

Döküm Cetveli

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzer alınır

 

Cari Yıl başından 15

Şubata kadar

62

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzere  alınır

Cari yıl başından 15

Şubata kadar

     

 

Hemşirelik Bölümü-Kalite Risk ve Fırsatlar

RİSK DEĞERLENDİRME                 

 

RİSK  =  OLASILIK x ETKİ 

 

OLASILIK
DEĞERİ

 

OLASILIK

 

ETKİ DEĞERİ

 

ETKİ

 

ŞİDDET
DEĞERİ

 

ŞİDDET

                     

5

 

Risk durumu birçok kez gerçekleşti

 

5

 

Çok Yüksek

 

20-25

 


Çok ciddi finansal kayıp
Ciddi itibar kaybı
Ölümler
(*Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)

                     

4

 


Risk durumu bazen gerçekleşti.
Ortam gerçekleşmesi için son derece uygun.

 

4

 

Yüksek

 

15-19

 


Ciddi finans kayıpları
İtibarın zayıflaması
Yaralanmalar
(*Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)

                     

3

 

Risk durumu olması muhtemel görünmüyor
 ama olabilir, olması mümkün

 

3

 

Orta

 

9-14

 

Önemli finans kayıpları
İtibarın kaybolmasına yol açacak durumlar
(Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)
(*Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)

                     

2

 

Risk durumu gerçekleşme ihtimali çok çok az
ancak çok özel koşullar altında söz konusu

 

2

 

Düşük

 

5-8

 

Önemli olmayan finansal kayıp
İtibar kaybına yol açmayacak durumlar
(Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)

                     

1

 

Risk durumunun gerçekleşmesi söz konusu değil, istisnai
durum.

 

1

 

Çok Düşük

 

1-4

 

Önemli olmayan finansal kayıplara yol açacak durumlar
İtibar kaybı yaratmayacak durumlar
(*Risk ve Fırsatlar Prosedürüne Bakınız)

                     
                     

RİSK DEĞERİ

 

RİSK DEĞERLENDİRME SONUCU

                     

20 < R < 25

 

Çok Yüksek Risk

                     

15 < R < 19

 

Yüksek Risk

                     

10 < R < 14

 

Orta Risk

                     

5 < R < 9

 

Düşük Risk

                     

1<R < 5

 

Çok Düşük Risk

Beslenme ve Diyetetik Bölümü-Risk ve Fırsatların Belirlenmesi

  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ RİSK İZLEME FORMU
Doküman Kodu BÜ-KYS-005-FRM-012
Yürürlülük Tarihi 1.04.2019
Revizyon Tarihi / No  
Baskı No  
SIRA
NO
Tarih Riskin Kodu Riskin Adı Durum Riskin Sahibi
Birim/Kişi
Sonuç
Önceki Risk
 Puanı
Sonraki Risk
 Puanı
1 Kasım 2020 R_BES_0001 Fiziki alt yapının yetersiz olması   20 Bölüm Uygulama laboratuvarları, YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemelerde belirtilen özelliklere sahip öğrenci kontenjan sayısına göre yeterli sayıda olacaktır ve uygulama maketlerinin yeterli düzeyde ve özellikte olması sağlanacaktır.
2 Kasım 2020 R_BES_0002 Klinik/saha uygulama alanlarının yetersiz ve az sayıda olması   20 Bölüm Uygulama yapılacak olan klinik/saha uygulama alanları zenginleştirilecek ve Bingöl iline öğrencilerin staj yapabileceği yeni kurumlar kazandırılacaktır.
3 Kasım 2020 R_BES_0003 Öğretim Üyesi Yetersizliği, Beslenme ve diyetetik alanında yeterli öğretim üyesinin bulunamaması   16 Bölüm Öğretim Üyesi sayısı artırılacaktır. YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemelerde yeterli sayıda, belirtilen özelliklere sahip öğretim üyesi/üyeleri bulunacaktır.
4 Kasım 2020 R_BES_0004 Uygun olmayan fiziki şartlar   15 Bölüm Fakülteye ait bir bina olması durumunda fiziki eksiklikler giderilecektir.
5 Kasım 2020 R_BES_0005 Uygulama derslerinde iş kazası (kayıp düşme, yaralanma, yangın vb.)   15 Bölüm YÖK tarafından yapılacak düzenlemeler ile yeterli sayıda yardımcı öğretim elemanı alımı ile bu riskin etkisi azaltılacaktır.
6 Kasım 2020 R_BES_0006 Öğrencinin açılan bölümü tercih etmemesi   12 Bölüm Bölüm ve üniversite tanıtılıp, sosyal olanakların artırılması teşvik edilerek bu sorun giderilecektir.
7 Kasım 2020 R_BES_0007 Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının fazla olması ve fiziki şartların yetersiz olması.   9 Bölüm Eğitim-öğretim sınıfları,  YÖK tarafından yapılan yeni düzenlemelerde belirtilen özelliklere sahip öğrenci kontenjan sayısına göre yeterli sayıdaki kapasitede olacaktır.

Sağlık Yönetimi Bölümü-Riskin Tanımlanması

    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
RİSK PUANLAMA FORMU
            Doküman Kodu    
    Sağlık Bilimleri Fakültesi             Yürürlülük Tarihi    
    Sağlık Yönetimi             Revizyon Tarihi/No    
                    Baskı No    
Riskin Tanımlanması              Mevcut Durum        
Risk Sıra No Risk Referans No Riskin İlgili Prosesi
 veya  Süreci
Etkilenecek Birim Hedefi
veya Riskten Etkilenecek Süreç
Tespit Edilen Riskin Taihi  Risk Riskin Sebebi Riskin Sahibi Etki Puanı Olasılık Puanı Risk Puanı
(Etki x Olasılık)
 
1 SBE_SY_R1 İdari işler prosesi Fiziki yetersizliklerin en aza indirilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi 16.11.2020 Çalışma ortamından (Büro vb.) kaynaklanan risk Fiziki yetersizlik, araç gereç eksikliği Tüm Personel 2 4 8 Düşük Risk
2 SBE_SY_R2 İç denetim prosesi iç denetim planında tetkiklerin belirtilen tarihlerde yayınlanmaması 16.11.2020 İç Denetim Planında tetkiklerin belirtilen tarihlerde yayınlanmaması İç Denetim Prosedürüne bağlı kalınmaması, Personelin bilgi eksikliği  Tüm Çalışanlar 1 2 2 Çok Düşük
3 SBE_SY_R3 Eğitim Prosesi Staj işlemlerinin zamanında ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi. 16.11.2020 Öğrencinin staj yerini belirleyememesi. Staj yerinden kaynaklı sorunların yaşanması,stajı tamamlayamaması. Öğrencinin staj yapabileceği resmi/özel sektör kuruluşunu önceden araştırmaması, staj yerinde öğrenciye gerekli ilginin gösterilmemesi,staj süresince öğrenci kaynaklı sorunlar ve sigorta giriş-çıkış işlemlerinin zamanında yapılmaması. Bölüm Başkanları 4 1 4 Çok Düşük
4 SBE_SY_R4 Yangın Herhangi bir yangın çıkması durumunda dumanın etrafa yayılması 16.11.2020 Dumandan zehirlenme Uygun tahliyelelerin olmaması  Tüm Personel 2 5 10 Orta Risk
5 SBE_SY_R5 Bulaşıcı Hastalık Covid-19 Personelin işe gelmesi 16.11.2020 Covid-19 virüsünün yayılması  Hasta personelin maske takmaması ve işe gelmesi Tüm Personel 4 5 20 Çok Yüksek Risk
6 SBE_SY_R6 Bulaşıcı Hastalık Koruyucu Yüz Maskesinin Takılmaması 16.11.2020 Covid-19 virüsünün yayılması  Bazı personellerin koruyucu maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi Tüm Personel 3 5 15 Yüksek
7 SBE_SY_R6 Düşme Düşmelerin önlenmesi 16.11.2020 Kaygan buzda düşme ve yaralanma Bazı buzlu bölgelerin temizlenmemesi sonucu personel ve öğrencilerin düşmesi Tüm Personel ve Öğrenciler 3 3 9 Orta Risk
8 SBE_SY_R7 Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri Tüm Öğrencilerin zamanında kayıt yapılması 16.11.2020 Öğrencinin kayıt yapamaması Kayıt sürecinde öğrencinin danışman hocaya ulaşamaması Danışman ve Sorumlu memur 4 2 8 Düşük Risk
9 SBE_SY_R8 Ders Programlarının ve Yeni açılacak Derslerin Belirlenmesi Ders programlarının zamanında yapılması 16.11.2020 Ders kayıt süresi bitmesine rağmen ders programının değişmesi ve ders çakışmalarının oluşması Ders programlarının akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yapılamaması Danışman ve Sorumlu memur 3 2 6 Düşük Risk
10 SBE_SY_R9 Yatay ve Dikey Geçiş ile Gelen Öğrenciler   16.11.2020 Birden fazla üniversitede öğrencinin kayıtlı görünmesi Yatay geçişle gelen öğrencilerden ilgili belge ve öğrenci kimliklerinin zamanında istenmemesi veya öğencinin eksik olarak vermesi  nedeniyle birden fazla üniversitede öğrencinin kayıtlı görünmesi Sorumlu memur 2 2 4 Çok Düşük
11 SBE_SY_R10 Ders Kaydı İşlemleri Yanlış ders kaydı 16.11.2020 Alınmaması gereken derslerin öğrenci programında gözükmesi veya eksik ders alınması Danışmanın sistemde öğrencinin seçtiği dersleri kontrol etmeden ders kaydı onayı yapması  Danışman ve öğrenci 2 3 6 Düşük Risk
12 SBE_SY_R11 Sınav Programlarının Hazırlanması/İlanı Zamanınada sınav programının hazırlanması ve öğrenciye bildirilmesi 16.11.2020 Öğrencinin sınavdan habersiz olması Sınav tarihlerinin çakışması. Sınav programlarında planlanmayan ani değişikliklerde öğrenciye bilgi verilmemesi. Danışman ve öğrenci 2 3 6 Düşük Risk

 

İSG Bölümü-Risk İzleme Formu

 

 

 

                      BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
                       RİSK İZLEME FORMU

Doküman Kodu

BÜ-KYS-005-FRM-012

Yürürlülük Tarihi

 

Revizyon Tarihi / No

 

Baskı No

 

SIRA
NO

Tarih

Riskin Kodu

Riskin Adı

Durum

Riskin Sahibi
Birim/Kişi

Sonuç

Önceki Risk
 Puanı

Sonraki Risk
Puanı

1

18.11.2020

R_İSG_1

Bölümün sürekliliği ve öğrencilerin bölümü tercih etmeleri

20

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çok Yüksek Risk

2

18.11.2020

R_İSG_2

Bölümün sürekliliği ve öğrencilerin bölümü tercih etmeleri

15

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

3

18.11.2020

R_İSG_3

Bölümün sürekliliği ve öğrencilerin bölümü tercih etmeleri

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

4

18.11.2020

R_İSG_4

Bölümün sürekliliği ve öğrencilerin bölümü tercih etmeleri

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

5

18.11.2020

R_İSG_5

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

6

18.11.2020

R_İSG_6

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

7

18.11.2020

R_İSG_7

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

8

18.11.2020

R_İSG_8

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

9

18.11.2020

R_İSG_9

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

12

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Orta Risk

10

18.11.2020

R_İSG_10

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

11

18.11.2020

R_İSG_11

Eğitim-Öğretim İşlerinin Kalitesinin Artırılması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

12

18.11.2020

R_İSG_12

Mezunlar Koordinatörlüğü-Bölüm İşbirliği

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

13

18.11.2020

R_İSG_13

Mezunlar Koordinatörlüğü-Bölüm İşbirliği

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

14

18.11.2020

R_İSG_14

Mezunlar Koordinatörlüğü-Bölüm İşbirliği

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

15

18.11.2020

R_İSG_15

Tanınırlığın Oluşturulması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

16

18.11.2020

R_İSG_16

Tanınırlığın Oluşturulması

20

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Çok Yüksek Risk

17

18.11.2020

R_İSG_17

Tanınırlığın Oluşturulması

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

18

18.11.2020

R_İSG_18

Çalışma Ortamı / Personel İşleri

16

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

19

18.11.2020

R_İSG_19

Çalışma Ortamı / Personel İşleri

8

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Düşük Risk

20

18.11.2020

R_İSG_20

Hastalık bulaş

8

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Düşük Risk

21

18.11.2020

R_İSG_21

Hastalık bulaş

12

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Orta Risk

22

18.11.2020

R_İSG_22

Hastalık bulaş

10

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Orta Risk

23

18.11.2020

R_İSG_23

Genel Hijyen

8

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Düşük Risk

24

18.11.2020

R_İSG_24

Genel Hijyen

12

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Orta Risk

25

18.11.2020

R_İSG_25

Vektör Kontrolü

3

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Düşük Risk

26

18.11.2020

R_İSG_26

Acil eylem planları

15

 

Sağlık. Bilimleri Fakültesi / İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü

Yüksek Risk

İlk Müracaat Yeri                : Dekanlık Fakülte Sekreteri                      

Adı-Soyadı                             : Serdar BAZANCİR           

Unvanı                                   : Fakülte Sekreteri                                                               

Adres                                     : Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Telefon                                  : 2377 (dahili)

Faks                                        : +90 (426) 216 0090  

Elektronik posta                  : sayranci@bingol.edu.tr                              

 

 

İkinci Müracaat Yeri           : Dekanlık

Adı Soyadı                             : Prof. Dr. Ramazan Solmaz

Unvanı                                   : Dekan 

Adres                                     : Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Telefon                                  : 2323 (dahili)

Faks                                        :+90 (426) 216 0090  

Elektronik posta                 : rsolmaz@bingol.edu.tr