"Basınç Yaralarına Dur De!" Paneli Düzenlendi

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Bingöl Devlet Hastanesi işbirliği ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği'nin katkılarıyla 18.11.2022 tarihinde "Dünya Basınç Yaralanmaları Durdurma Günü" etkinliği kapsamında Bingöl Devlet Hastanesinde "Basınç Yaralarına Dur De!" paneli düzenlenmiştir. Panel möderatörlüğünü Hemşirelik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali AY, panel sekreterliği görevini ise Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN yapmıştır. Düzenleme kurulunda Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ali AY, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah SARMAN, Dr. Öğr. Üyesi Suat TUNCAY, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İzzettin EKİNCİ ve Bingöl Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülten Elkansu Gedük, Eğitim Hemşiresi Ayten TUNÇ OMAR ve Yoğun Bakımlar Koordinatörü Kubilay İLDAN yer almıştır. Panelde konu uzmanı 6 panelist sunum yapmış ve yaklaşık 60 hemşire panele katılmıştır. Panelde açılış konuşması yapan Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ramazan GENGÖRÜ panel düzenleme kuruluna, panelistlere ve katılımcılara teşekkür ederek sağlık kuruluşlarında "Kalite Göstergesi" olarak kullanılan Basınç Yaraları ile ilgili olarak düzenlenen bu panel ve diğer bilimsel etkinliklerin artarak devam etmesi temennisinde bulunmuştur.