Genel Bilgiler

   Fakültemizin kurulması, 28/03/1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından 25/01/2016 tarihinde karara bağlanmış ve kararın 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile gerçekleşmiştir.

   Fakültemizin öncelikli amacı, evrensel ve kültürel değerlere saygılı, alanında yetkin ve başarılı meslek insanları yetiştirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücüne katkı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kapsayacak şekilde bilimsel temellere dayalı yöntemlerle eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, örnek gösterilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlayan bir fakülte olmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Fakültemiz bünyesinde;

   -Hemşirelik,

   -İş Sağlığı ve Güvenliği,

   -Sağlık Yönetimi,

   -Beslenme ve Diyetetik,

   -Ebelik,

   -Çocuk Gelişimi,

   -Odyoloji,

   -Ergoterapi,

   -Ortez-Protez olmak üzere 10 bölüm bulunmaktadır.

   2020 yılı itibariyle fakültemiz kadrolarında 3 Profesör, 2 Doçent, 10 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 29 Araştırma Görevlisi ve 9 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizde İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ve Sağlık Yönetimi Bölümlerinde toplam 820 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetleri aktif olarak devam etmekte; diğer bölümlerimizin de bir an önce aktif duruma getirilmesi için çalışmalar sürmektedir. Fakültemizin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Fakültemiz, 605’i İş Sağlığı ve Güvenliği ve 129’u Hemşirelik olmak üzere bugüne kadar 734 mezun vermiştir. Mezunlarımız kamu veya özel sektörde yer alan birçok kurum ve kuruluşta, mezuniyet ile elde ettikleri unvanlara uygun pozisyonlarda istihdam edilme imkânı bulmaktadır.

   Misyon

1.  Evrensel değerlere saygılı, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla sağlık ve iş güvenliği ile ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapmak,

2.  Sağlık ve iş güvenliği konularında yetişmek isteyenlere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak,

3.  Bilgiyi asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen sağlık personeli ve uzmanlar yetiştirmek,

4.  Dinî, millî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun kalkınmasına katkıda bulunmak,

5.  Nitelikli akademik araştırma ve yayınlarla sağlık ve iş güvenliği camiasında saygın bir yer edinmek,

6.  Sağlık ve iş güvenliği ile ilgili konularda güvenilir bilgilerle halka hizmet etmek.

   Vizyon

   Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın, alanında yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.

   Kalite Hedeflerimiz

· Akademik Personel Sayısını Artırılması

· Akademik Personelin Nitelik ve Verimliliğinin Artırılması

· İdari Personel Sayısının Artırılması

· İdari Personelin Nitelik ve Verimliliğinin Artırılması

· Çalışanlarda Kurum Kültürü Bilincinin Oluşturulması

· Öğrencilerde Kurum Kültürünün Oluşturulması ve Motivasyonunun Sağlanması

· Eğitim Alt Yapısının Güçlendirilmesi

· Fakültenin Tercih Edilme Düzeyinin Yükseltilmesi

· Öğrenci Etkinliklerinin Çeşitlendirilmesi ve Artırılması

· Ulusal, Uluslararası, Bölgesel ve Yerel Proje Sayısının Artırılması

· Sağlık Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi

· Topluma Yönelik Eğitimin Geliştirilmesi