Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deneme Dersi

Fakültemiz Hemşirelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına açılan (İlan No: 23039) bir adet Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için başvuran ve dosyasının Üniversitemiz ve Fakültemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunan adaylara yönelik Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterleri yönergesinin 4. maddesi gereğince yapılacak deneme dersi için sınav yeri, sınav tarihi ve saati tabloda verilmiştir.
 
Adaya duyurulur.
 
Bölüm Anabilim Dalı Unvanı, Adı Soyadı Sınav Yeri Tarih Saat
Hemşirelik İç Hastalıkları Hemşireliği Arş. Gör. Dr. Nermin KILIÇ BARMANPEK Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonu 15.12.2023 10:00