SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Dünyada ve Türkiye’de yürütülen sağlık reformları ve sağlık sektöründeki gelişmeler, ülkelerin sağlık kurumları yönetimi mezunlarına giderek artan oranda ihtiyaç duyulacağını ortaya çıkarmıştır. Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü’nün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, uluslararası nitelikte sağlık kurumları yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık kurumları yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Kurumları Yöneticisi” unvanını almaktadır.

Bölüme, ÖSYM tarafında yapılan YGS girip yeterli LYS puanı alan lise mezunları tercihlerine göre yerleştirilirler. Eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 4 yıl olan bölümümüzü başarı ile tamamlayan mezunlara “Sağlık Kurumları Yöneticiliği” alanında lisans diploması verilir.
 
MEZUNLARIMIZIN İŞ İMKANLARI
  • Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü öğrencilerimiz mezun olduktan sonra;
  • Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarda,
  • Kamu Hastaneleri Birliği ve Bağlı Kuruluşlarda,
  • Halk Sağlığı Kurumu ve Bağlı Kuruluşlarda,
  • Kamu ve Özel Üniversitelerde,
  • Özel Hastanelerde,
  • İlaç Şirketlerinde,
  • Rehabilitasyon merkezlerinde,
  • Medikal Şirketlerde,
  • Uluslararası Sağlık Kuruluşlarında ve sağlık hizmetlerinin yer aldığı pek çok sektörde iş imkânı bulabilmektedir.
MİSYONUMUZ 
Bilimin ışığında, değişime ve gelişime açık, iletişimi güçlü, analitik düşünebilen, sorun çözme yeteneği gelişmiş, toplumsal duyarlılık ve sorumluğa sahip, sağlık sektörüne özgü bilgi ve becerilere donanmış eğitimli, bütüncül yaklaşımla ve uluslararası standartlarda nitelikli sağlık hizmeti sunabilen, ekip çalışmasına yatkın, girişimci, evrensel değerlere saygılı Sağlık Kurumları Yöneticilerini topluma kazandırarak bilimin geliştirmesine katkıda bulunmaktır.
 
VİZYONUMUZ 
Sağlık Kurumları Yönetimi alanında ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim veren saygın bir kurum olmak.