İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile, özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da iş sağlığı ve güvenliği bölümü mezunlarına olan talebi arttırmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin, bölümden mezun olmalarına olanak vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, uzman personel yetiştirmek üzere kurulmuştur. Böylelikle öğrencilerimiz özellikle özel sektörde geniş bir istihdam fırsatı bulmaktadırlar.

Bingöl Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre bazı derslerden muaf olabilirler. Öğrencilerin derslerden muaf olmaları için belirlenen süreler içerisinde başvuruda bulunmaları ve Sağlık Bilimleri Fakültesi yönetim kurulundan onay almaları gerekmektedir.

Bölümü başarıyla tamamlayan mezunlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında lisans diploması verilir. Mezunlar daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açtığı “ C ” sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girebilirler.

Bingöl Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak  Bingöl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Amacımız

Bölümümüz, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilen, yorumlayan ve mesleki etik kurallara uygun davranan, olaylar ve durumlara risk değerlendirme çerçevesinde yaklaşabilen ve iş güvenliğinin sağlanabilmesi için tüm tedbirleri alabilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Misyonumuz

Çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkların önleme; iş vereni, iş göreni ve çalışma ortamını olumsuz etkileyen risklerin neden oldukları maddi ve manevi kayıpları en aza indirerek ülke ekonomisine katkıda buluna; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, iletişimi güçlü, eğitimli,  değişim ve yeniliklere açık, vereceği hizmetin önemini kavramış, sosyal sorumluluğun bilincinde, meslekine sevgi ile bağlı, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, evrensel değerlere sahip,  insan haklarına saygılı nitelikli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarını topluma kazandırmak.

Vizyonumuz

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim vererek tercih edilen lider bir kurum olmak.

Tanıtım

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu olarak ilk kez 2013 yılında öğrenci almıştır. 2016 tarihinde fakülte haline gelmiştir. Fakültemiz bünyesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik bölümü mevcuttur. İş Sağlığı ve güvenliği bölümü, fakültenin ilk aktif olan bölümü olup ilk mezunlarını 2016-2017 Eğitim-Öğretim dönemi sonunda vermiştir.

Sahip Olunan İmkanlar

İş güvenliği uzmanları her işletmede görev alabilirler. Kanuna göre belirtilen seviyelerde sertifikalar vardır. A Sınıfı, B Sınıfı ve C Sınıfı olmak üzere 3 tür iş güvenliği uzmanlığı sertifikası bulunmaktadır.

  • A Sınıfı Uzmanlar tüm tehlike sınıflarındaki işyerlerinde,
  • B Sınıfı Uzmanlar Tehlikeli ve Az Tehlikeli işyerlerinde,
  • C Sınıfı Uzmanlar Az Tehlikeli işyerlerinde görev yapabilirler.

Belirli sürelerde çalışan uzmanlar sertifika düzeylerinde ilerleyebilme imkanına sahiptirler. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları işyeri hekimleri ile birlikte Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurarak işletmelere danışmanlık hizmeti verebilirler. Ayrıca işletmelerde kurulan iş sağlığı ve güvenliği birimlerinde tam zamanlı olarak çalışabilirler. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans yaparak akademisyen olarak görev alabilirler.

İş Olanakları

Bölüm öğrencilerini, mezuniyetten sonra geniş bir çalışma alanı beklemektedir. İstatistiklere göre ülkemiz için 130000 civarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanına ihtiyaç duyulmaktadır.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Lisans Programı mezunu olan öğrenciler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında aktif olarak görev alacak, çalışanın sağlıklı ve güvenli olarak iş yapmasında rol alacaktır.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, çırak ve stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanları kapsamına almıştır.
  • Buna göre en az 50 kişinin devamlı çalıştığı, 6 aydan fazla süren ve sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanının çalıştırılması yasal zorunluluktur.
  • Bütün sektörlerde iş sağlığı ve güvenliği insan kaynakları ihtiyacı doğmuş ve gittikçe de artmaktadır.
  • 50 kişinin altındaki küçük işletmeler için ise İş sağlığı ve güvenliği danışmanlık hizmetlerini dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir.
  • Çalışanların sağlığı ve güvenliği söz konusu olduğu tüm işletmelerde, fabrikalarda, diğer üretim alanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, belediyelerde, askeri yönetim tesislerinde, banka, otellerde, diğer turizm işletmelerinde, küçük işletmelerde, kısacası insan ve istihdamın söz konusu olduğu tüm işletmelerde görev yapabilme imkanına sahiptirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında bilgiye “Dökümanlar” sekmesinden ulaşabilirsiniz.