HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

Hemşirelik Bölümünün eğitim süresi 4 yıl olup, ilk mezunlarını 2016-2017 eğitim-öğretim yılı döneminde vermiştir. Eğitim dili Türkçedir. Bölüm ders programında sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı kapsayan ana derslerin yanında gelişmekte olan yeni sağlık ve hemşirelik alanları içinde seçmeli dersler de yer almaktadır. 

Amacımız

Günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

Misyonumuz

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin olarak yerine getirecek hemşireleri, mezuniyet sonrası programlarla da akademik çalışma yapacak, temel eğitim ve hemşirelik hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunacak lider hemşireler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Donanımlı öğrenci ve mezunlara sahip, etik değerleri olan, topluma faydalı ve alanında başarılı hemşireler yetiştiren; akademik kadrosu, eğitim programları ve araştırmaları ile ulusa model oluşturan, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Mezuniyet Sonrası Hemşirelik

Hemşirelik Bölümünden mezun olan/olacak öğrenciler kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, diğer bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimlerinde, kronik ve uzun süreli bakım veren kurumlarda, eğitim ve araştırma merkezlerinde, okullarda, Huzurevi, Yaşlı Bakım Merkezi ve endüstriyel sağlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca günümüzde her geçen gün sayıları artan özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde uygulayıcı, eğitici, yönetici, araştırıcı hemşire olarak görev yapmaktadırlar. Gerekli sınavları kazandıktan sonra mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alarak üniversitelerin hemşirelik bölümlerinde kariyerlerine devam edebilmektedirler.