EBELİK BÖLÜMÜ

Sağlık sektörünün gelişmesi, büyümesi, sağlık hizmet tüketicisinin bilinçlenmesi; sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaşması, talebin artması; sosyo-ekonomik imkanların artması, sağlık hizmeti veren kurumların branşlaşması, sağlık hizmet merkezleri konumunda olan kamu ile özel sektöre ait hastane ve sağlık hizmeti veren kuruluşların sayısının hızla artmasına bağlı olarak ebelik bölümü mezunlarına olan talep artmıştır. Ebelik Bölümü, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte,  mesleği için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış “ebeler” yetiştirmek üzere eğitim vermeyi amaçlamaktadır.
 
Eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 4 yıl olan bölümümüzü başarı ile tamamlayan mezunlara “Ebelik Bölümü” alanında lisans diploması verilir. Ebelik Lisans Programından mezunu öğrencilerimiz “Ebe” unvanını alırlar.
 
MEZUNLARIMIZIN İŞ İMKANLARI
Ebelik bölümü öğrencilerimiz mezun olduktan sonra;
  • Kamu ve Özel Hastanelerde doğum ve aile planlaması kliniklerinde,
  • Toplum Sağlık Merkezlerinde,
  • Ana-Çocuk ve Üreme Sağlık Merkezlerinde,
  • Gebe eğitim merkezlerinde,
  • Sağlık Ocaklarında,
  • Özel Kabinler açarak serbest olarak ayrıca mezuniyet sonrası lisansüstü eğitimlerine devam ederek kamu ve özel üniversitelerde ebelik alanında akademisyen olarak çalışabilmekteler.
MİSYONUMUZ
Sağlık sektöründe önemli hizmet sunucularından biri olan; doğum öncesi ve doğum sonrası ana çocuk sağlığı hizmetlerini yürüterek; toplum sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde ve sürdürülmesinde katkıda bulunan; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, iletişimi güçlü, eğitimli,  değişim ve yeniliklere açık, vereceği hizmetin önemini kavramış, meslekine sevgi ile bağlı, hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş, evrensel değerlere sahip,  insan ve hasta haklarına saygılı nitelikli ebeleri topluma kazandırmaktır.
 
VİZYONUMUZ
Ebelik alanında ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim veren saygın bir kurumu olmaktır.