Kamu Hizmet Standartları

 

No

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Ders Kayıtları

OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’den giriş yapılarak internet üzerinden derslerin seçimi

1 hafta

2

Mazeret Kayıtları

Dilekçe

1 hafta

3

Ders muafiyeti

Dilekçe

Not Durum Belgesi/Ders içeriği

3 hafta

4

Ders Ataması

Yönetim Kurulu Kararı

Okutulacak derslerin akademik personel üzerine atanması

15 gün

5

Kayıt Dondurma

İlgili yönetmelikte belirtilen süre içerisinde ve mazeretini belirtir belge ile dilekçe

Derslerin başladığı ilk hafta

6

Burs İşlemleri

Kurumlardan gelen burs kontenjanlarını belirtir yazının ilanı üzerine öğrencilerin form ile müracaatları

Kurumların önerileri doğrultusunda değişmektedir

7

KYK Bursları ve Kredi İşlemleri

İlgili Kurumdan gelen yazı doğrultusunda işlem yapılır.

15 gün

8

Mazeret Sınavı

Dilekçe (Sınav tarihini takip eden 5 iş günü içinde verilmelidir)

Sağlık Raporu

15 gün

9

Sınava İtiraz

Dilekçe

15 gün

 

 

10

Yatay Geçişler

Dilekçe

Ösym Sonuç Belgesi

Transkript

Eğitim öğretim planı

Ders içerikleri

Öğrenci belgesi

Senatonun belirlediği takvime göre

12

Harçsız Pasaport İsteği

Gidilecek ülkeyi belirtir  dilekçe

3 gün

13

Öğrencilerin disiplin İşlemleri

Disiplin Yönetmeliği gereğince işlem yapılır.

Konusuna göre değişmektedir.

20

Kadro İşlemleri

Bölümlerden gelen kadro ihtiyacı veya gereksinim üzerine uygun formatta Rektörlüğe arz edilir

3 Ay

21

Öğretim Elemanı görevlendirme işlemi

Bölümlerden gelen talep üzerine fakültemizden, üniversitemizden veya diğer kurumlardan öğretim elemanı görevlendirme işlemi

15 -21 gün

22

Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme talebi 

Bölüm Başkanlığından gelen uygun görüşle arz yazısı ekinde dilekçe, davet mektubu ya da program çıktısı, varsa yazılı veya sözlü sunum bilgisi

1-15 Gün

23

Öğrenci Belgesi

Öğrencinin talebi

1 gün

24

Transkript

Öğrencinin talebi

1 gün

25

Görev Süresi Uzatma

Bölüm Başkanlığından gelen uygun görüş

1 hafta

25

Lojman müracaatları

Rektörlükten gelen yazı sonrası verilen talep formları

15 gün

27

Kurum Personelinin Kurumda çalıştığını gösterir belge

Yazılı veya sözlü müracaat üzerine

1-2 iş gün

 

28

İzin belgesi düzenlenmesi

 

Yazılı müracaat üzerine 

1 gün

 

29

Personel Askerlik İşlemleri

Sevk belgesi

1-2 gün

 

30

Personel Disiplin işleri

Dilekçe ve ekleri üzerine ya da Dekanlıkça gerekli görülen hallerde

15-30 gün

31

Bilgi Edinme

Üniversitemiz Bilgi Edinme Birimine yapılan müracaatın Fakültemize yönlendirilmesi üzerine

1 hafta

32

Dilekçelere cevap verilmesi

Dilekçe

3-5 gün

33

Faaliyet raporu

Rektörlük Makamından gelen talep üzerine

1 ay

34

Emeklilik İşlemleri

Dilekçe

3 gün

35

Personel Maaşları ve ek ödemelerin yapılması

Rektörlük Makamınca gerçekleştirilen atama kararnamesi üzerine birimden gelen göreve başlama esas alınır.

Her ay düzenli olarak

36

Personel Yollukları 

Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Onayı ile Yolluk Beyanı doğrultusunda

Sürekli

37

Ek Ders Ödemeleri

 

Yönetim Kurulu Kararı Ders Bölünmeleri ve Kişilere ait Ders Yükü Formları ile Ders Görevlendirmeleri esas alınır.

Dönemde 4 ay

yılda 8 ay

38

Yarıyıl Sonu Sınav Ücreti Ödemeleri

 

Ek ders ücreti ödeme evraklarına ilave olarak Öğrenci Sayılarını gösteren çizelge üzerine işlem gerçekleştirilir.

Güz ve Bahar Dönemi olmak üzere yılda 2 kez 3 hafta süreyle

39

SGK Personel beyan- nameleri

Maaş ödemelerinden sonra elektronik ortamda beyanname gönderilir.

Her ayın 15’i ile 20 si arasında

40

Mal veya hizmet alımı

4734 sayılı kamu ihale kanunu çerçevesinde yapılır

3 gün ile ihalenin bitimine kadar

41

Sayıştay denetimleri ile iç denetçilerin yapmış olduğu denetimler

Mali yılda yapılan tüm ödemeler denetimden geçer

Eğitim öğretimin devam ettiği aylarda

 

42

Satın alma giriş

Fatura ve fatura yerine geçecek belgeler

1 gün

43

Bağış giriş

Bağışı yapan kişi, kuruma ait fatura veya yapılan protokol, bağış yazısı

1 gün

44

Devir girişi 

İlgili birimden gelen TİF belgesi (Taşınır İşlem Fişi)

1 gün

45

Devir çıkışı

İlgili birimden gelen istek belgesi ve üst yazı

1 gün

46

Tüketim çıkış

İstek belgesi

1 gün

 

47

Devir/ Kurum girişi

Yapılan protokol ve TİF belgesi ve onay yazısı

1 gün

48

Devir/Kurum çıkış

Yapılan protokol ve TİF belgesi ve onay yazısı

1 gün

49

Zimmet Fişi Verme

(Kişi)

Taşınır İstek Belgesi

1 gün

50

Zimmet Fişi Düşme

((Kişi)

Talep ve ihtiyaç üzerine bilgilendirme , beyan etmek

1 gün

51

Zimmet Fişi Verme

(Ortak alan)

Taşınır İstek Belgesi

1 gün

52

Zimmet Fişi Düşme

(Ortak alan)

Talep ve ihtiyaç üzerine

Bilgilendirme, beyan etme

1 gün

53

Barkot yazdırma

Satın alınan ve devir alınan  taşınırların depoya ilk girişinde

15 gün

54

Taşınır İstek Belgesi

İhtiyaç duyulan taşınırlara talep ve üzerine beyan etme

1 gün

55

Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

Satın alman mal/malzeme

Kontrolünde

1-2 işgünü

 

 

56

Kayıttan Düşme Teklif

Onay Tutanağı

Ekonomik ömrünü tamamlamış,bozulmuş malların çıkışı aşamasında

1-15 gün

57

3.Aylık Tüketim Cetveli

Periyodik olarak 3'er aylık dönem sonunda

1 gün

58

Sayım Tutanağı

İdarenin talebi halinde  ve yıl sonlarında

1 gün

59

Değer Tespit

Komisyon Tutanağı

Değeri belli olmayan ve

Bağış yolu ile girişlerde

1 gün

60

Yıl Sonu Sayım Tutanağı

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzere  alınır

 

Cari yıl başından 15

Şubata kadar

61

Taşınır Sayım ve

Döküm Cetveli

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzer alınır

 

Cari Yıl başından 15

Şubata kadar

62

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli

Yıl sonlarında Sayıştay a

gönderilmek üzere  alınır

Cari yıl başından 15

Şubata kadar

 

İlk Müracaat Yeri                : Dekanlık Fakülte Sekreteri                      

Adı-Soyadı                             : Said Ayrancı           

Unvanı                                   : Fakülte Sekreteri                                                               

Adres                                     : Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Telefon                                  : 2377 (dahili)

Faks                                        : +90 (426) 216 0090  

Elektronik posta                  : sayranci@bingol.edu.tr                              

 

 

İkinci Müracaat Yeri           : Dekanlık

Adı Soyadı                             : Prof. Dr. Ramazan Solmaz

Unvanı                                   : Dekan 

Adres                                     : Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Telefon                                  : 2323 (dahili)

Faks                                        :+90 (426) 216 0090  

Elektronik posta                 : rsolmaz@bingol.edu.tr