Öğretim Üyemize Prof. Dr. Perihan VELİOĞLU Hemşirelik Fonu Teşvik Ödülü

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD Öğretim Üyesi  Dr. Öğr. Üyesi Emine YILMAZ, 20-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Antalya'da yapılan V. Uluslararası/ IX. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği kongresinde  “Şizofreni Hastalarında Farkındalık Temelli Psikoeğitimin İçgörü ve İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyine Etkisi” adlı çalışmasıyla Sözel Bildiri dalında “İkincilik Ödülü” almıştır. Sayın YILMAZ’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.