İSG Öğrencileri için Yangın Tatbikatı Yapıldı

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü 3. sınıf öğrencileri için olası acil durumlara karşı, Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın yanında öğrencilere, teorik Temel Afet Bilinci Eğitimi, arama-kurtarma malzeme tanıtımı gibi eğitimler de verildi. Eğitimler sonrası öğrencilere, yangın anında yapılacaklar hakkındaki bilgilendirme sonrası yangına müdahale işlemi uygulamalı olarak gösterildi ve öğrenciler bilhassa kendileri uygulama yaparak tecrübe ettiler.