Fakültemiz Araştırma Görevlisine 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi 'En İyi Bildiri İkincilik Ödülü' verildi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  Araştırma görevlisi Gülay ÇELİK , 3-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Konya'da Düzenlenen 2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresinde   “Doğum Şekline Göre Annelerde Doğum sonrası, Posttravmatik Stres Bozukluğu Belirtileri Görülme durumu ve Etkileyen Faktörler ”  adlı çalışmayla sözel Bildiri dalında  “ En İyi Bildiri İkincilik Ödülü'ne ”layık görülmüştür. Sayın ÇELİK'i tebrik eder, başarılarının devam dileriz.