Genel Bilgiler

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Millî Eğitim Bakanlığının 22/12/2015 tarihli ve 13210223 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/01/2016 tarihinde karara bağlanmış ve açılışı 08 Nisan 2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, uluslararası bilimsel düzeyde tanınan, örnek gösterilen, ülkemiz sağlık politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde söz sahibi, bir fakülte olma amacına ulaşmak için; İş sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ebelik, Çocuk Gelişimi, Sağlık Yönetimi Bölümlerini bir araya getirmiştir.

2015-2016 eğitim- öğretim yılında Hemşirelik Bölümü lisans eğitimine başlamış olup 199 öğrenci ile eğitime devam etmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü’nün ise gece ve gündüz öğrenimi bulunmakta olup 702 öğrenci ile Fakültemiz toplamda 901 öğrenci ile eğitimine devam etmektedir. Şu an akademik kadrosunda 3 Profesör, 7 Dr. Öğr. Üyesi ve 27 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Fakültemizin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Bu programlardan mezun olan/olacak öğrenciler kamu, özel sektörde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarda “Hemşire” ve "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı" olarak istihdam edilme imkânı bulacaklardır.

Misyon

  1. Evrensel değerlere saygılı, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim anlayışıyla sağlık ve iş güvenliği ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapmak,
  2. Sağlık ve iş güvenliği konularında yetişmek isteyenlere lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrenim görme imkânı sağlamak,
  3. Bilgiyi asıl kaynaklarından araştırarak öğrenen ve bilimsel verilere dayanarak yorumlayan, toplumu sağlık ve iş sağlığı konusunda aydınlatan ve doğru bilgilerle onların ihtiyaçlarına cevap verebilen, yapıcı eleştiriye, farklı görüş ve inançlara saygılı olan, taklit eden değil, sorgulayan ve seçim yapabilen, yeni bilgilere açık olan ve kendini geliştirebilen sağlıkçı ve uzman yetiştirebilmek,
  4. Dinî, millî ve ahlâkî değerlerimizi koruyup geliştirmek suretiyle toplumun sağlık-manevî kalkınmasına katkıda bulunmak,
  5. Nitelikli akademik araştırma ve yayınlarıyla sağlık ve iş güvenliği camiasında saygın bir yer edinmek,
  6. Sağlık ve iş sağlığı ile ilgili konularda sağlam bilgilerle halka hizmet etmek.

Vizyon

Alanında özgün bilimsel çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan, dünyada sağlık bilimleri eğitim ve öğretimi üzerine yetkinliği kabul edilen, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan, saygın ve alanında yenilikçi ve öncü bir fakülte olmaktır.