YAZ OKULU HAKKINDA

 1. Yaz okulunda açılacak dersler, dersi verecek öğretim elemanının talebi fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarında bölümün, enstitülerde anabilim dalının önerisi üzerine ilgili birim kurulunun onayı ile belirlenir ve en geç bahar yarıyılı bütünleme haftası içinde, ilgili birimlerde ilan edilir.
 1. Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için asgari 20 (yirmi) öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Ancak kayıt yapan öğrenci sayısı 15 ve üstünde ise ilgili birimin yönetim kurulunun onayı ile o ders için yaz okulu açılabilir. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile bu dersin paralel şubesi açılabilir.
 1. Bir öğrenci yaz okulunda;
 • Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda almadığı dersleri,
 • Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda almış olduğu, ancak notunu yükseltmek istediği dersleri (Bu durumda öğrencinin aldığı son not geçerlidir),
 • Kayıtlı olduğu yarıyıl veya önceki yarıyıllarda alıp başarısız olduğu dersleri,
 • Bingöl Üniversitesi Ön Lisans -Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlamak kaydıyla bir üst yarıyıl/yıl derslerini alabilir.
 1. Öğrenci, Yaz okulunda en fazla 12 saat ders alabilir; ancak bir dersin saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilir. Yaz okulu sonunda mezuniyete bir dersi kalabilecek öğrencilere azami 12 saat derse ilaveten bir ders daha verilebilir. Yıllık kayıt donduran öğrenciler yaz okulundan ders alamaz.
 1. Öğrenci yaz okulunda aldığı derslere devam etmek zorundadır.
 1. Yaz okulunda açılan her ders için bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yaz okulunda mazeret ve bütünleme sınavları yapılmaz.
 1. Yaz Okulu ücreti ders başına ders saati x 25,06 TL ile hesaplanır. (Örneğin 3 saatlik bir ders için 3 x 25,06 = 75,18 TL ödenmesi gerekir)