TÜBİTAK ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNİ LİSANS DÜZEYİNE İNDİRGİYOR

Araştırma becerisinin lisans düzeyine indirgenerek bilimsel yöntem ve onun gerektirdiği tüm teknik bilgi, beceri ve tutumları öğrenip sergileme bilincinin genç yaştan itibaren kazandırılması, gençlerimizin araştırma potansiyelinin ortaya çıkarılması, önceliği yerli ve milli teknoloji üretmek olan ülkemizin geleceği açasından önem arz etmektedir. Bu bağlamda; lisans düzeyinde başarılı öğrencilerimizin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla yeni bir STAR (C Stajyer Araştırmacı Burs Programı) çağrısı hazırlanmıştır. Bu çağrı kapsamında 1000 lisans öğrencisi desteklenecektir.

Burs programına başvurmak isteyen öğrencilerimiz aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2247-c-stajyer-arastirmaci-burs-programi-star