Staj Seferberliği Başvuru Dilekçesi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı Staj Seferberliği Projesi kapsamında staj başvurusu kabul edilen öğrencilerin, bu dilekçe örneğini kullanmaları duyurulur.