ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLERİ

DUYURU

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMLERİ

Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Yönergesi’ne göre 2021-2022 ve 2022-2023 akademik yılı öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi amacı ile yapılacak seçimler için aday başvuruları alınacaktır.

Bölümlerin öğrenci temsilcisi başvuru formu buradan indirilebilir veya öğrenci işlerinden alınabilir.

 

Başvuruda istenen belgeler:

1-Başvuru Formu

2-Transkript

3-Adli Sicil Kaydı

 

Başvurusu uygun bulunan adaylar 15 Kasım 2021’de web sayfasında ilan edilecektir.

23-24 Kasım 2021 tarihlerinde bölüm dersliklerinde seçim sandığı kurulacak ve seçim gizli oylama, açık sayım ile yapılacaktır.

 

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

 

SEÇİM TAKVİMİ

 

1-8 Kasım 2021 - Öğrenci Temsilcisi seçimi için aday başvurularının alınması.

 15 Kasım 2021 Pazartesi - Kesinleşmiş aday listelerinin web sayfasında ilanı.

23-24 Kasım 2021 - Bölüm/Program öğrenci temsilcisi seçimi.

26 Kasım 2021 Cuma - Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi.

29 Kasım 2021 Pazartesi - Seçim sonuçlarının Rektörlük Makamına bildirilmesi.

30 Kasım 2021 Salı - Öğrenci Konseyi Başkanının belirlenmesi