AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE !

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinde azami süreler sonunda, kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. 


2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında azami öğrenim süresini tamamlayan aşağıda linkte yer alan öğrenciler için

1. Ek Sınavlar 26-30 Temmuz 2021, 2. Ek Sınavlar 09-13 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacaktır. Ek sınavlara katılmak isteyen azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencilerin 16.07.2021 tarihine kadar Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci İşleri’ne şahsen gelerek dilekçe ile veya ilgili bölümlerin mail adreslerine imzalı, taranmış dilekçelerini göndererek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Öğrenci listesi için  Tıklayınız 

 

İlgili Bölümlerin Mail Adresleri

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü  sbf.isg@bingol.edu.tr

Hemşirelik Bölümü  sbf.hem@bingol.edu.tr   

Sağlık Yönetimi Bölümü  sbf.sy@bingol.edu.tr

Beslenme ve Diyetetik Bölümü  sbf.bes@bingol.edu.tr