FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle sakatlanan ve hekim tarafından tanısı konup tedavisi belirlenen hastalara gerekli fizik tedavi ve rehabilitasyon programını planlayıp uygulayacak sağlık personelini yetiştirir ve bu alanda araştırma yapar.
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, hareket yetersizliğine yol açan hastalıklar, yaralanmalar ve ağrılı durumlar sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi için fizyoterapi rehabilitasyona özel tedavi yaklaşımlarının fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır.

Fizyoterapist kimdir ?
Fizyoterapist; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; kişilerin fonksiyonel limitasyonlarını, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler / koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir.
MİSYON
Çağdaş, yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş, üretken ve özgün bakış açısına sahip, mesleki hak ve sorumluluğunu bilen ve uygulayan, mesleki otonomisine sahip çıkan, etik prensiplere bağlı, yetkin fizyoterapistler yetiştirmek; fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özgün bilimsel araştırmalar yaparak bilime ve topluma katkıda bulunmak; ulusal ve uluslararası platformlarda mesleğimizi, ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmektir.
 
VİZYON
Vizyonumuz, okulumuzun eğitim kalitesini 21. yüzyıl teknolojileriyle donatmak, fizyoterapi biliminde olan gelişmeleri müfredat içerisine alarak güncel değerlendirme ve tedavi yaklaşımlarını öğrencilerimize direkt ulaştırabilmek, probleme dayalı eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslar arası değişim programları çerçevesinde bilgi ve becerilerini arttırmak, toplum sağlığı uygulamalarıyla yaşadığımız şehre faydalı çalışmalarda bulunmak, mesleğimizin sağlık ekibi içerisinde hak ettiği çağdaş düzeye ulaşmasına katkıda bulunmaktır.